Summer 2017 Prishtine

Sivjet do te mundim nxehtësine verore me krijime teknologjike!

jCoders hap akademinë verore “jCoders Summer Tech” gjatë të cilës fëmijët e moshës 8-13 dhe te rinjët e moshës 13 deri 18 do të mesojnë më shumë rreth krijimeve teknologjike duke krijuar dhe sfiduar vetën. Kësaj radhe planprogrami dhe aktivitetet janë më intenzive dhe më atraktive së kurrë më parë.


Planprogrami për moshën 8-13 në Akademinë Verore “jCoders Summer Tech” përbëhet nga 3 module:

Mosha 8 deri 13
Lego Creations Making Toys Spy Kids
Gjatë javës së kreacioneve LEGO – nxënësit do të eksplorojnë mekanizma të ndryshëm dhe të mësojnë konceptet elektronike dhe inxhinierike duke përdor produkte te ndryshme të programueshme të LEGOs Gjatë javës së ndërtimit të lodrave, do të ndërtojmë lodra të cilat lëvizin futurojnë, rrotullohen etj. nga materialet bazë sic janë druri, plastika, metalet e buta, si dhe komponentet dhe pllakat elektronike Cdo fëmiju kureshtar i nevojiten veglat më të reja për të investiguar ambientin që e rethon. Prandaj gjatë kësaj jave do të mësojmë nxënësit të ndërtojnë vegla dhe paisje sic jane: detektuesit e levizjës, të mbrojnë dollapat/fiokat e tyre me paisje te cilat kërkojne kodin sekret, etj.  Ky planprogram ndërthur elektronikën dhe programimin  duke i mësuar nxënësit triqe të reja.

Planprogrami per moshen 13-18 ne  Akademine Verore “jCoders Summer Tech” perbehet nga 3 module:

Mosha 13 deri 18
Cyber and Hacking  Wearable Electronics Making Arcade Games
Gjatë javës së Hacking do të mësojmë për teknikat e hakimit. Do të testojmë qëndrushmërinë e disa webfaqeve dhe aplikacioneve të rëndomta. Si dhe do të mësojmë si të mbrohemi gjatë programimit dhe përdorimit të internetit Gjatë kësaj javë do të mësohet për materiale të buta përquese. Do të mësojmë të lidhim qarqet në rroba, si dhe do të mësojmë të programojmë mikrokontroller sic janë arduino lilypads për të detektuar lëvizjet e trupit. Gjatë javës së Arcade Games do të kthehemi në kohë dhe të rikriojmë lojërat klasike sic janë Space Invaders, ping pong, pinball, foosball etj). Do t’i programojme lojërat si dhe do të ndërtojmë kontroller fizik sic janë joystick, Timon etj.

Orari, data e fillimit dhe cmimi

Mosha 8-13 dhe 13 – 18
Kohezgjatja 3 Javë
Orari dhe datat Hënë, Mërkurë dhe Enjtë nga 2 orë e 30 minuta. + Cdo të premtë punëtori.

Tri termine të mundshme: nga 10:00, 13:30 ose 17:30

Datat e fillimit: 10 Korrik dhe 31 Korrik

Cmimi 90 euro

Ne cmim perfshihet :

  • Trajnimi dhe Punetoritë intensive 3 javore,
  • Materialet e nevojshme për ndërtimin e projekteve elektronike
  • Certifikimi

Regjistrohu per Akademine Verore

Per regjistrimin e femijut tuaj ne akademine Verore te jCoders, plotesoni te gjitha te dhenat me poshte: