Mundesi Punesimi

Akademia jCoders është themeluar me fokus në arsim ne vitin 2015 dhe filloj punën me femijet e parë nga muaji nentor 2015. Êshtë akademia e parë e cila nisi inciativen për të mësuar më të vlefshmit tonë në fushën e teknologjise.  Akademia jCoders ka mision ndërtimin e gjenerates së re të krijuesve teknologjik, duke i ekspozuar të rinjët nga mosha 8 vjeqare ndaj teknologjisë informative dhe krijimit të teknologjisë. Planprogrami i akademisë është i pasur duke i ekspozuar fëmijet ndaj formave të ndryshme të krijimeve teknologjike siç jane: software, hardware, elektronika, robotika, algoritmet etj.

Akademia jCoders hap konkurs në Prishtinë dhe Pejë për:

Pozita: Asistent Trajner/Mesimdhënës

Departmenti: I trajnimit

Kërkesat: 15 – 20 orë në javë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Të jetë i përgatitur për orë dhe të shfrytëzoj kohën shtesë për:
   1. Përgatitje preliminare të orës
   2. Të mësoj mbi zhvillimet në modulin përkatës dhe të propozoj përmirësime të plan programit në baza javore
   3. Të përcjell ecurinë e orës dhe vlerësim individual të secilit student. Të zëvendësohet ora në rast se ndonjëri nga studentët mungon, e në raste specifike të mbajë edhe përsëritje të orëve.
   4. Lista të pjesëmarrjes te plotësohet.
   5. Të plotësojnë raportin e vlerësimit të nxënësve.
   6. Logjistika e orës
  • Përgjigja ndaj reagimit të grupit.
  • Të marr pjesë rregullisht në takimet e stafit të obliguara për të gjithë.
  • Të marr pjesë në trajnimet obligative të jCoders.
  • Të asiston në realizimin e qellimeve te akademise.
  • Të ndërmerr detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

Kriteret:

 • Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës Angleze
 • Ne perfundim te studimeve ose diplome Bachelor nga drejtimet e shkencave kompjuterike, inxhineri kompjuterike
 • Njohuri  dhe përvoje mbi ndonjë gjuhë programuese
 • Aftësi të thekësuara komunikuese

Kriteret bonus:

 • Përvoje pune me grupmosha 8-15
 • Përvoje pune në programim
 • Njohuri me pllaka të ndryshme elektronike (Arduino, Raspberry Pi etj)

Të gjithë të interesuartit për këtë mundesi punesimi, të dërgojne CV  dhe nje leter motivuese te shkurtër në email adresen [email protected], jo më vonë se 20 Shkurt 2019 (mesnate). Titulli i emailit duhet te jetë Aplikim per Asistent Trajner.

Vetëm kandidatët në listën e shkurtër do të kontaktohen për intervistë.