Mundesi Punesimi

JC_Academy

Akademia jCoders është themeluar me fokus në arsim ne vitin 2015 dhe filloj punen me femijet e pare nga muaji nentor 2015. Eshte akademia e pare e cila nisi inciativen per te mesuar me te vlefshmit tone ne fushen e teknologjise. Akademia jCoders ka mision ndertimin e gjenerates se re te krijuesve teknologjike, duke i ekspozuar te rinjet nga mosha 8 vjeqare ndaj teknologjise informative dhe krijimit te teknologjise. Planprogrami i akademise eshte i pasur duke i ekspozuar femijet ndaj formave te ndryshme te krijimit teknologjike sic jane: software, hardware, elektronika, robotika, algoritmet etj.

Akademia jCoders në Prizren dhe Peje hap konkurs për 2 (dy) pozita të:

Pozita: Trajner/Mesimdhenes

Departmenti: I trajnimit

Kërkesat: 30+ orë në javë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Logjistika e orës
  • Përgjigja ndaj reagimit të grupit. Fasilitimi orëve shtesë.
  • Të jetë i përgatitur për orë dhe të shfrytëzoj kohën shtesë për:
   1. Përgatitje preliminare të orës
   2. Të mësoj mbi zhvillimet në modulin përkatës dhe të propozoj përmirësime të plan programit në baza javore 
   3. Të përcjell ecurinë e orës dhe vlerësim individual të secilit student. Të zëvendësohet ora në rast se ndonjëri nga studentët mungon, e në raste specifike të mbajë edhe përsëritje të orëve.
   4. Lista të pjesëmarrjes te plotësohet.
   5. Së bashku me trajnerin të plotësojnë raportin e vlerësimit të nxënësve.
  • Të marr pjesë rregullisht në takimet e stafit të obliguara për të gjithë.
  • Të marr pjesë në trajnimin obligativ preliminar të jCoders.
  • Përpilimin e listave të nevojshme për klasë dhe mirëmbajtjes së tyre cdo orë.
  • Asiston  në realizimin e qellimeve te akademise.
  • Të ndërmerr detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.
 • çdo fund të javës të dorëzoj raport me shkrim mbi punët e kryera të javës.

Kriteret:

 • Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës Angleze
 • Diplome Bachelor nga drejtimet e shkencave kompjuterike, inxhineri kompjuterike
 • Njohuri  dhe përvoje mbi ndonjë gjuhë programuese
 • Aftësi komunikuese të thekësuara

Kriteret bonus:

 • Përvoje pune me grupmosha 8-15
 • Përvoje pune në programim
 • Njohuri me pllaka të ndryshme elektronike (Arduino, Raspberry Pi etj)

Të gjithë të interesuartit për këtë mundesi punesimi, të dërgojne CV  dhe nje leter motivuese te shkurtër në email adresen [email protected], jo më vonë se 10 Gusht 2018, (mesnate). Titulli i emailit duhet te jetë  Aplikimi per Asistent Trajner.

Vetëm kandidatët në listën e shkurtër do të kontaktohen për intervistë.